Make an online Consultation »  
Synonyms of kataka - Strychnos potatorum